Het laatste decennium is het taken en dienstenpakket van de sportverzorger(-ster); masseur(-euse) steeds uitgebreider geworden. Dit onder invloed van maatschappelijke veranderingen. Het vak is overgegaan van een hobby naar een beroep. De traditionele sportverzorger/-masseur met de waterzak heeft plaats moeten maken voor een sportverzorger die ook na zijn studie op de hoogte moet blijven met betrekking tot zijn vakgebied. De sportverzorger/-masseur die als vraagbaken binnen de sportgezondheidszorg functioneert staat de sporter meer ten dienste.
Als deskundige begeleider staat hij of zij het dichtst bij de atleet en zal hij/zij de eerste zijn die blessurevorming opmerkt. Tijdig ingrijpen kan erger voorkomen. Er is daardoor sprake van een verder professionalisering. Omwille van die verdere professionalisering organiseert Bienestar in samenwerking met 24/7 Sportzorg op regelmatige tijdstippen professionele opleidingen voor de sport- & wielerverzorger, trainer en atleet.

 

Repoz topsportstretching

Met deze praktijkgerichte opleiding topsportstretching leer je stretching die je op het juiste moment kan inzetten.