Bienestar gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Dat is nu vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG).
Als u gebruik maakt van diensten van de praktijk Bienestar dan hebben wij gegevens van u nodig. Die verstrekt u via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via het contact met de therapeut, behandelaar en/of verzorger of via de mail. Denk hierbij aan:

Waarom is dat nodig?

De medewerkers van de praktijk Bienestar hebben uw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van hun werkzaamheden om u een persoonlijk advies te kunnen geven en om deze vervolgens aan u te verstrekken. In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van u. Dat doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot uw behandeling. Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciĆ«le doeleinden.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Persoonlijke informatie wordt bewaard zolang dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening.

Delen met anderen

Bienestar zal uw gegevens indien noodzakelijk en met uw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere instelling bij opname). Bienestar zal uw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting organisatie om uw gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie heeft Bienestar een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van dit soort gegevens. Bienestar blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van uw persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

U heeft het recht om uw eigen persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen via het contactformulier. Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om uw persoonsgegevens gaat.

Beveiliging

Bienestar neemt de bescherming van uw gegevens ernstig en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u desondanks de indruk dat uw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, uw gegevens onjuist bewaard worden of zonder uw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan telefonisch contact op of stuur een bericht via het contactformulier.

Meer informatie

Als u vragen hebt over het gebruik van uw persoonsgegevens door Bienestar kunt u contact opnemen met de privacy medewerker via het contactformulier.